GLOSSARI

VOCABULARI:

El vocabulari està dividit en tres subapartats depenent del tipus de contingut, aquests son: 

A) ENERGIES: ENERGIA TÈRMICA, ENERGIA QUÍMICA, ENERGIA RADIANT, ENERGIA CINÈTICA/CINÈTICA DE ROTACIÓ, ENERGIA POTENCIAL, ENERGIA NUCLEAR, ENERGIA ELÈCTRICA, ENERGIA MECÀNICA, TREBALL.

B) CONCEPTES CALORÍFICS: CALOR, CAPTADOR SOLAR, CONTAMINACIÓ, RADIACIÓ SOLAR, RADIACIÓ GAMMA, TEMPERATURA.

C) CONCEPTES ELÈCTRICS: GENERADORS ELÈCTRICS, RECEPTORS ELÈCTRICS, RESISTÈNCIA MECÀNICA, RENDIMENT, AEROGENERADOR.

Si teniu algun dubte de vocabulari no dubteu en contactar amb nosaltres mitjançant el nostre instagram.