GENERADORS ELÈCTRICS

GENERADOR ELÈCTRIC:

Un generador elèctric és un dispositiu que es capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric entre dos dels seus punts, transformant l’energia mecànica en elèctrica.

FORÇA ELECTROMOTRIU:

La força electromotriu és una causa capaç de mantenir una diferència de potencial entre dos punts d’un circuit obert o de produir un corrent elèctric en un circuit tancat. 

RESITÈNCIA INTERNA DEL GENERADOR:

Una font de tensió real està feta d’una font de tensió ideal en sèrie amb una resistència. Aquesta resistència interna, no existeix de manera que nosaltres la puguem veure. És una resistència deduïda pel comportament de les fonts de tensió reals.

RECEPTORS ELÈCTRICS:

Els receptors són aquells elements capaços d’aprofitar el pas del corrent elèctric per produir algun efecte. Transformen l’energia elèctrica en un altre tipus d’energia útil.

No existeix cap sistema que funcioni de manera contínua, que transformi calor totalment en treball sense pèrdues.

El rendiment mai podrà ser del 100% perquè sempre hi han pèrdues d’energía.

Podríem demostrar-ho a partir de la llei de ohm que si agafem un receptor i fem la diferència de l’voltatge i la intensitat obtindríem les pèrdues de enrgies.

També podríem demostrar-ho a aprtir de l’efecte joule. Per exemple quan en un motor el material pel qual aquesta format s’escalfa quan porta una estona en marxa, vol dir que hi han perdues d’energia  en forma de calor.