FONTS I FORMES D’ENERGIA

TIPUS D’ENERGIES:

Hi han diferents formes d’energia, a continuació veureu un esquema; per veure les definicions podeu anar al glossari o consultar els diferents apartats del nostre web.

 

 

CONCEPTE D’ENERGIA INTERNA:

L’energia interna és l’energia total que conte un sistema termodinàmic (energia necessaria per crear un sistema). L’energia interna conte dos components majors, l’energia cinètica i l’energia potencial (explicades al glossari).

L’energia interna d’un sistema es pot modificar escalfant el sistema o be treballant sobre ell i la seva unitat es el Joule (J).

 

FONTS D’ENERGIA:

Són fonts d’energia tots els components de la natura dels quals es pot extreure energia utilitzable per l’home. Aquestes fonts d’energies es poden classificar en fonts d’energia no renovables i fonts d’energies renovables.

Es consideren energies renovables aquelles que no s’esgoten i que, a més, tenen la qualitat de no ser contaminants.

Es consideren fonts d’energia no renovables les fonts d’energia que un cop exhaustes no es podran renovar.

 

Si voleu conèixer més informació podeu visitar els webs dels nostres companys.