ENERGIES NO RENOVABLES

QUE SON LES ENERGIES NO RENOVABLES?

Les energies no renovables són aquelles energies que provenen d’una font que es pot esgotar o es limitada, es a dir, el combustible un cop consumit s’haurà acabat.

En aquestes energies es troben els combustibles fossils i l’energia nuclear de fusió.