ENERGIA SOLAR

L’energia solar és l’energia que prové del Sol i que podem captar gràcies a la radiació solar. Aquesta font d’energia representa la principal font energètica a la Terra. A causa que és una font inesgotable se la considera una energia renovable.

Un panell fotovoltaic consisteix en una associació de cèl·lules, encapsulada en dues capes d’EVA (etilè-vinil-acetat), entre una làmina frontal de vidre i una capa posterior de “tedlar“. Aquest conjunt és emmarcat en una estructura d’alumini amb l’objectiu d’augmentar la resistència mecànica del conjunt i facilitar l’ancoratge del mòdul a les estructures de suport.

Un panell solar tèrmic, és qualsevol dispositiu dissenyat per recollir l’energia irradiada pel sol i convertir-la en energia tèrmica. La diferència d’aquests captadors és que no es dediquen a generar energia elèctrica únicament, funció principal d’un sistema fotovoltaic.