ENERGIA NUCLEAR DE FUSIÓ

La fusió nuclear és una reacció nuclear en que dos nuclis d’àtoms lleugers, en general d’hidrogen, on els seus isòtops s’uneixen per a formar un altre nucli més pesat. En aquestes reaccions es pot produir una gran emissió d’energia, en forma de raig gamma.