ENERGIA HIDRÀULICA

L’energia hidràulica és aquella que s’obté de l’aprofitament de les energies cinètiques i potencials del corrent d’aigua, salts d’aigua o marees.

L’electricitat s’obté a partir de l’energia potencial i cinètica de les masses d’aigua que transporten els rius, provinents de la pluja i del desglaç. En la seva caiguda es fa passar l’aigua per una turbina hidràulica, la qual transmet l’energia a un alternador que la converteix en energia elèctrica.