COMBUSTIBLES FÒSSILS

Els combustibles fòssils han estat originats per la descomposició parcial de matèria orgànica sedimentada, que gràcies a una pressió i temperatura determinada s’han creat combustibles com: carbó, petroli, gas natural i gas liquat del petroli.