B) CONCEPTES CALORÍFICS

VOCABULARI:

B) CONCEPTES CALORÍFICS

 

– La calor(Q) es defineix com a l’intercanvi d’energia que es produeix a qualsevol procés en el qual el sistema no es aïllat de l’entorn i hi existeix un gradient de temperatures a les fronteres del sistema analitzat.

– El captador solar és un dispositiu que serveix per aprofitar l’energia radiant del sol, transformant-la en energia tèrmica de baixa temperatura per a usos domèstics o comercials.       

– La contaminació és l’alteració de les propietats d’un medi, degut directa o indirectament per l’acció dels humans.

La radiació solar és el conjunt de radiacions electromagnètiques emeses pel sol i que arriben a la superfície de la terra. Aquestes radiacions van des de l’infraroig fins a l’ultraviolat.

La radiació gamma (Y) es una forma de radiació electromegnètica aquest tipus de raigs son els que tenen els fotons amb frequència més alta. S’acostuma a mesurar en megaelectrons-volt (MeV).– La 

– La temperatura, en física, és una magnitud utilitzada per mesurar l’energia cinètica termodinàmica,que aquest es genera amb els moviments de les particules, com mes moviment hi hagi més augmentara la temperatura. Les unitats de mesura de la temperatura són el kelvin (K) i els graus celsius ().

 

Si teniu algun dubte de vocabulari no dubteu en contactar amb nosaltres mitjançant el nostre instagram.